top of page


Stanojev Ivan
Савремена Архитектура je naziv moje lične arhitektonske prakse.

Савремена Архитектура je ime predmeta na fakultetu na kojem sam radio u nastavi osam godina. 

Савремена Архитектура je naziv za sabrana pozitivna iskustva teorije i prakse u proteklih dve stotine godina, promišljena i sjedinjena sa naj aktuelnijim dostignućima arhitekture danas. 

Савремена Архитектура je bio i naziv arhitektonskog  biroa koji je Dragiša Brašovan osnovao pedesetih godina XX veka. 
Novi Sad
bottom of page