top of page
stan NS, dizajn enterijera, Novi Sad

PROJEKAT

stan NS

dizajn enterijera

i opremanje

LOKACIJA

Pupinova palata,

Novi Sad

POVRŠINA

52 m2

STATUS

projekat: 2020.

realizovan: 2020.

bottom of page