top of page
poslovni prostor PUMA, dizajn enterijera, Novi Sad

PROJEKAT

Puma CAR-LINE

tehnička kontrola vozila

dizajn enterijera

LOKACIJA

Velebitska br.1a,

Novi Sad

POVRŠINA

180 m2

STATUS

projekat: 2021.

realizovan: 2022.

bottom of page