top of page
Almons, urbane vile, Novi Sad

PROJEKAT

ALMONS

stambeni objekti u nizu

projektovanje

LOKACIJA

Rakovačka br.12,

Novi Sad

POVRŠINA

640 m2

STATUS

projekat: 2020.

nerealizovano

bottom of page