top of page

Materijalizacija

memorijal SUBA, javna skulptura, Limanski park, Novi Sad

KLIJENT

Grad Novi Sad

PROJEKAT

Konkurs za javni prostor

memorijal SUBI

LOKACIJA

Limanski park,

Novi Sad

STATUS

projekat 2022.

odbijeno konkursno

rešenje

bottom of page