top of page

Materijalizacija

Multimedijalna sala, Mladenovac

KLIJENT

Centar za kulturu i

turizam Mladenovac

PROJEKAT

Multifunkcionalna sala

rekonsrukcija i uređenje

enterijera

LOKACIJA

Ulica Vojvode Putnika br.7,

Mladenovac

POVRŠINA PROJEKTA

300 m2

STATUS

projekat 2022.

status: u izvođenju

bottom of page