top of page
J - Edukons javna skulptura

Pogledi u odnosu na strane sveta

Materijalizacija

KLIJENT

Univerzitet EDUCONS

POSAO

konkurs za javni skulpturu

LOKACIJA

Univerzitetski kampus

Educons

Sremska Kamenica

DIMENZIJE

4x4x4 m

STATUS

projekat 2017.

bottom of page