top of page
Crkva Petra Drapšina, dizajn enterijera

KLIJENT

Hrišćanska adventistička

crkva

PROJEKAT

dizajn enterijera

LOKACIJA

Ulica Petra Drapšina br.42,

Novi Sad

POVRŠINA

150 m2

STATUS

projekat 2022.

nerealizovano

bottom of page